چین نامه

قیمت : 20000 تومان

کتاب هیأت اعزامی مسیحیان به چین عنوان یادداشت های ماتیوریچی (۱۵۵۲ ۱۶۱۰م.) درباره ی چین است که ابتدا از زبان ایتالیایی به زبان لاتین ترجمه شده و در سال ۱۶۱۵م. انتشار یافته است.

ماتیو ریجی، سرپرست هیأت اعزامی مبلغان انجمن یسوعیان به چین بود که از سوی انجمن مرکزی یسوعیان رم مأموریت می یابد یادداشت های روزانه ی خود را پیرامون فعالیت های و تجربیاتش در ترویج مسیحیت در چین به رشته ی تحریر در آورد.

بخش نخست این یادداشت ها شامل خلاصه ای از اوضاع چین و مردم این سرزمین است که در واقع چین نامه ترجمه ای است از همین بخش که از سوی محمد زمان، نقاش نامدار و مکتب گذار تاریخ هنر ایران، مستقیم و بی واسطه از زبان لاتین به زبان فارسی صورت گرفته است.

چین نامه از آنجا که متنی کهن در چین شناسی به زبان فارسی و نمونه ای شیوا از نثر نویسی دوره ی صفوی است از اهمیت و اعتبار والایی برخوردار است. افزون بر اینکه به قلم یکی از نام آورترین هنرمندان و نقاشان در تاریخ هنر ایران به پارسی برگردانده شده است.

نظر شما

نظرات کاربران