فرایند گسترش ناتو به شرق

قیمت : 10000 تومان

کتاب فرایند گسترش ناتو به شرق، رهیافتی نوین از جنگ سرد جدید، تازه ترین اثر پژوهشی است که در حوزه مطالعات سازمان ناتو به رشته تحریر درآمده است.

هدف اصلی کتاب، این است که با به کارگیری یک رویکرد جامع نگر خلاء پژوهشی موجود در زمینه ادبیات سازمان ناتو را در داخل کشور پر نماید؛ چرا که اکثریت قریب به اتفاق آثاری که در این حوزه در دسترس عموم قرار گرفته است، به صورت بخشی و یک جانبه نگر بوده و تنها به بررسی یک بخش از عملکرد سازمان ناتو در مناطق مختلف دنیا و یا رابطه این سازمان با کشورهای مختلف نظیر روسیه پرداخته شده است.

اما این اثر جدید به بررسی روند کاملی از مراحل شکل گیری سازمان ناتو، عملکرد آن در جامعه بین المللی، فرایند گسترش ناتو به شرق و چالش های گوناگون آن پرداخته است. از سوی دیگر هدف اصلی این کتاب این است که عملکرد سازمان ناتو را به عنوان ابزارهای نوین دنیای غرب که در تقابل با جمهوری اسلامی ایران قرار دارد بررسی نماید.

در مجموع این اثر پژوهشی به دنبال این است تا یک محیط ذهنی صحیح برای تبیین درست وضعیت ناتو در دوران پسا جنگ سرد به وجود بیاورد.

سوال اصلی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته عبارت از این است که ناتو در فرایند گسترش به شرق با چه چالش هایی مواجه شده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود عبارت است از اینکه چالش های گسترش ناتو به شرق شامل افزایش هزینه های سرسام آور اقتصادی، نیروی انسانی برای این سازمان بین المللی و برانگیخته شدن مخالفت روسیه و چین و تلاش گسترده این کشورها برای مقابله با فرایند با استفاده از راهکارهایی نظیر انجام رقابت تسلیحاتی با ناتو و تلاش برای انعقاد قراردادهای نظامی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای حوزه شرق می باشد.

نظر شما

نظرات کاربران