بیوتروریسم

قیمت : 15500 تومان

«بیوتروریسم» کتابی است درباره ی کشتار خاموش در سراسر جهان با دارو و غذا.

کتابی هولناک، امّا حقیقی و دردآور. کتابی که بسیاری از موضوع آن بی خبرند و در همان بی خبری، قربانی آن می شوند.

«مؤسّسه ی موعود عصر(عج)»، کتاب بیوتروریسم را به خاطر احساس نیاز مردم به دانستن و آگاهی در این موضوع، در قالب مجموعه مقالات در 215 صفحه منتشر کرده است. عناوین برخی مقالات عبارتند از:
تروریسم تاریخی یهود،
چهار خطّ استراتژیک،
آرمگدون بیوتکنولوژیک،
مرگ های بیوتروریستی در آخرالزّمان،
پروژه ی یونیکس،
تروریسم مافیایی دارو و...

این اثر، تدوین مجموعه ی مقالات و مطالب منتشر شده توسط نشریه ی موعود با عنوان عمومی بیوتروریسم است که در قالب یک کتاب، فراروی خوانندگان پژوهشگر قرار داده می شود.

به امید آنکه اذهان عمومی را متوجّه و متذکّر خطرناک ترین دشمن زمین، آسمان و موجودات زنده سازد.

نظر شما

نظرات کاربران