تعرفه ها

تعرفه عضویت ویژه

 • یکساله
  70,000
  تومان

  مدت : 365 روز

 • شش ماهه
  40,000
  تومان

  مدت : 180 روز

 • سه ماهه
  25,000
  تومان

  مدت : 90 روز

 • یک ماهه
  10,000
  تومان

  مدت : 30 روز