تعرفه ها

تعرفه عضویت ویژه

 • یک ماهه
  25,000
  تومان

  مدت : 30 روز

 • سه ماهه
  45,000
  تومان

  مدت : 90 روز

 • شش ماهه
  80,000
  تومان

  مدت : 180 روز

 • یکساله
  150,000
  تومان

  مدت : 365 روز