30 فریم در ثانیه


46 بازدید

دکتر امیر حسن ندایی، متولد 1344 تهران، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است. از سال 1360 فعالیت هنری اش را در رشته ی موسیقی آغاز کرد.

او دانش آموخته ی رشته ی سینما از دانشکده ی سینما-تئاتر دانشگاه هنر است و مدرک دکترای خود را در رشته ی پژوهش هنر با گرایش هنرهای دراماتیک اخذ کرده است. حاصل کار او در زمینه ی فیلم سازی از سال 1372 تاکنون، ساخت ده ها ویدئوکلیپ (از جمله نخستین ویدئوکلیپ ها در ایران)، چندین مجموعه ی تلویزیونی، چندین فیلم داستانی و مستند بوده است و جوایزی را از جشنواره های معتبر داخلی و خارجی از آنِ خود کرده است. پیش از این نمایشنامه ی «مده آ» با ترجمه و تحلیل او در انتشارات افراز منتشر شده است.

کتاب حاضر تحت عنوان «سی فریم در ثانیه» تلاش دارد تا یکی از مهم ترین پدیده های تصویری انتهای قرن بیستم یعنی ویدئو کلیپ را از دیدگاهی پژوهشی بررسی کند. در انجام این تحقیق بیش از ده ها ویدئو کلیپ غربی و ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و نماهنگ ها براساس میزان تاثیرگذاری آنان بر مخاطب و شهرت آن ها، نمونه گیری شده اند. در این روش میانگین هر یک از عناصر بصری، نمایشی و فضایی مورد نظر قرار داشته اند. برای توضیح بیشتر در مورد شکل، ساختار و شیوه های بیانی این پدیده و دست یابی به تقسیم بندی بیانی از نظر شکل و محتوا نمونه هایی متفاوت از موضوع نیز بررسی شده اند.

از آن جا که تمامی نظریه پردازان ویدئو کلیپ، این پدیده را پدیده ای پست مدرن می دانند، در فصل اول این کتاب به بحث درباره ی جنبه های مختلف پست مدرنیسم نیز پرداخته شده است.

نظر شما

نظرات کاربران