1001 پیشنهاد درخشان


49 بازدید

یکی از مشکلات بزرگ آموزندگان در امر نوشتن، این است که نمی دانند باید درباره ی چه چیزی بنویسند.

کتاب 1001 پیشنهاد درخشان برای نویسندگی به مربیان، آموزندگان و حتی خالقان آثار فرصتی تازه می دهد تا ایده های تازه و نامحدود خود را برای نوشتن تجربه کنند.

این مجموعه با ارائه ی بیش از یک هزار پیشنهاد برای داستان نویسی در ژانرها و سبک های مختلف ادبی، شرایط متفاوت و گسترده ای را برای علاقه مندان فراهم می سازد.

نظر شما

نظرات کاربران